Thác nước suối đá 6 bậc nhỏ

2.800.000 

Thác nước suối đá 6 bậc nhỏ

Kích thước (cm): 67.5 x 35 x 30