Máng tạo thác nước Acrylic có đèn

2.800.000 

Chất liệu Acrylic

Ngang 60cm: 2.800.000đ

Ngang 90cm: 4.000.000đ

Ngang 120cm; 5.600.000đ