Hiển thị tất cả 24 kết quả

Thác nước phong thủy để bàn nằm trong danh mục bộ sưu tập các thác nước phong thủy đẹp của Thiện Tâm. Đầu óc tỉnh táo hơn, tâm lý được cân bằng hơn với tiếng nước chảy từ đó có thể có những quyết định chính xác trong kinh doanh là điều rất quan trọng.

Thác nước để bàn

Thác nước Cây Tiền Tài Lộc

800.000 

Thác nước để bàn

Thác nước Lưu thủy

820.000 

Thác nước để bàn

Thác nước phong thủy An Nhiên

820.000 

Thác nước để bàn

Thác nước phong thủy Tinh Cầu

1.100.000 

Thác nước để bàn

Thác nước Cá Chép Vàng

1.250.000 

Thác nước để bàn

Thánh giá giữa đài sen

1.250.000 

Thác nước Chiêu tài

Thác nước Cá Rồng đế vương

1.500.000 
1.500.000 

Thác nước để bàn

Thác nước Hồ Lô Phước Lành

1.500.000 

Thác nước để bàn

Thác nước Góc Châu Âu Mini

2.600.000 
2.800.000 
2.800.000 
2.800.000 
2.800.000 

Thác nước để bàn

Thác nước suối đá 6 bậc nhỏ

2.800.000 
2.800.000 

Tiểu cảnh sân vườn

Thác nước Thiên Nhiên Tĩnh Lặng

2.800.000 

Thác nước để bàn

Thác nước Thiền Quán Liên Đài

3.200.000 

Thác nước ban công

Thác nước Đức Phật Thiền

4.500.000 
6.000.000 
6.500.000 

Thác nước để bàn

Thác nước Hồ Lô Ngọc Bích

6.800.000 

Thác nước để bàn

Thác nước Hồ Lô Tài Lộc

6.800.000 
9.800.000